Category: Utmerkelser

Utmerkelser

Utmerkelser

Klubben utnevner æresmedlemmer. Det er i skrivende stund fire æresmedlemmer i klubben i tillegg til et medlem med livslangt medlemsskap. Disse er da livsvarige medlemmer fritatt for kontingentkrav knyttet til medlemskap. Æresmedlemmer Livslangt medlem