Kongens fortjenestemedalje til Tor Audun Sørensen

Rett før NM-finalen i bandy for herrer tidligere i mars ble Tor Audun Sørensen tildelt Kongens fortjenestmedalje.

Statsforvalter i Oslo og Viken, Valgerd Svarstad Haugland, sto for utdelingen. NBFs president Erik Hansen med mikrofon. foto: Frank Nordseth

Norges Bandyforbund skriver: «I begrunnelsen for tildelingen ble det lagt vekt på Tor Audun Sørensens bredde i hans arbeid nasjonalt og internasjonalt. At han ikke bare deltok i sin posisjon som mangeårig ansatt i Norges Bandyforbund, men også hans innsats som frivillig i norsk idrett på flere kanter, var med i begrunnelsen. Statsforvalteren trakk også fram Tor Audun Sørensens mangeårige arbeid for etablering av nye kunstisbaner, baner som ga flere barn og voksne stor glede også til egenaktivitet. Og oppstarten av en rekke bandyskoler. «

Tor Audun Sørensen er en brobygger og diplomat med gjennomføringsevne. Han har lagt et utrettelig arbeid på vegne av generasjoner i indre Oslo vest. Generasjoner er her ment bokstavelig ettersom han har en lang tidshorisont og omsorg for alle. Tor Audun og Frigg – sammen med OSK – ble en pådriver i utvikling av ny stadion på Frogner utover 2000-tallet Mange som ikke var født den gang, nyter i dag – og i lang tid fremover – godt av hans innsats for anlegg, bandy og klubb. Nå fremstår Frogner stadion som et tidsmessig anlegg, ikke altfor pretensiøst, men folkelig og åpent, forhåpentligvis til desto større glede for oss brukere.

Ikke bare er han en brobygger, men også en klubbygger. Han har jobbet utrettelig for Frigg, for hele klubben, for bandy og for fotball i en årrekke. Han er en kontinuitetsbærer og et menneske som alltid ser helheten i sakene et idrettslag må befatte seg med. Han har alltid vært opptatt av å bygge, både i bokstavelig og i overført forstand, også i klubbens hverdag har han bidratt med å bygge opp, sten for sten, til alles beste hele tiden. Da Frogner ble gjenåpnet kastet han seg inn med stor energi i en ny gjenbyggingsperiode. Denne gangen var det bandyaktivitet for barn og unge som skulle gjenreises etter tre år uten et anlegg i vår del av byen. Gjennom sine personlige egenskaper og utrettelige arbeidsinnsats inspirerte han nye årganger til å glede seg over bandyen hver vinter. Og med årgangene fulgte det et korps av voksne frivillige, tidligere bandyspillere og helt nye foreldre som så hvilken positiv effekt bandy ville ha for barn og unge, ikke minst takket være Tor Auduns eksempel. Han har hatt gode hjelpere ved sin side, og de kan bekrefte at Tor Audun er et menneske som har som sitt overordnede mål alltid å spille andre gode. Og der er han ganske enkelt i verdenstoppen.

Alle i Frigg gratulerer så mye. Det er så vel fortjent.

You may also like...