Fotballskoler sommeren 2021

Frigg inviterer til tre fotballskoler i løpet av sommeren 2021.
– Tine Fotballskole i uke 25
– Kiwi Briskeby Akademifotballskole i uke 31
– Tine Fotballskole i uke 32

Tine Fotballskolene:
Tine Fotballskolene er for barn født 2014-2009.
I disse ukene er fotball, lek og sosialt samvær i fokus! Tine fotballskole er et tilbud for alle, uansett om man er helt ny eller har spilt fotball i flere år.

Kiwi Briskeby Akademifotballskole
Kiwi Briskeby Akademifotballskole er for barn født 2013-2009
Dette er en fotballskole for de mest ivrige og de som er opptatt av å utvikle seg som fotballspiller. Uka vil ha et høyt fokus på sportslig utvikling og spillerne vil få tett individuell oppfølging. Det vil være gode kvalifiserte trenere som følger sine spillere gjennom hele uka. Øktene vil være kortere og mer intensive enn den vanlige fotballskolen, og det vil bli påfyll med teori i pausene.

For mer informasjon og påmelding til hver av ukene, klikk på lenkene under:
Tine Fotballskole uke 25: https://club.spond.com/landing/courses/frigg/D1E771DB50A742CB82EC2698DC707339
Kiwi Briskeby Akademifotballskole uke 31: https://club.spond.com/landing/courses/frigg/8EC0363ACA7240EEB9673FF57E76593A
Tine Fotballskole uke 32: https://club.spond.com/landing/courses/frigg/90E419E9E55F402A913FA9862D8ECFD0

Innkalling til ordinært årsmøte 4 mars 2021 kl 19.00

I henhold til Lov for Frigg Oslo FK) § 14 innkalles det til ordinært årsmøte 4. mars 2020 kl 19.00 Årsmøtet vil avholdes digitalt – påmeldte har nå fått invitasjon til å delta via Microsoft Teams. Dersom du trenger teknisk hjelp, vennligst send epost til post@frigg.no .

Vi ber om forhåndspåmelding

På grunn av den pågående pandemien, og skiftende tiltak i Oslo, vil møtet bli avholdt digitalt. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.  

Er du usikker på om du kan delta er det bare å melde deg på, det er ikke krav til at du møter om du melder deg på.

Alle som ønsker å delta bes derfor om å registrere seg innen 02.03.2021 kl. 23:59 

–>

Dagsorden (med saksgrunnlag):

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle idrettslagets årsberetning.
  Se årsberetning 2020 nederst på siden
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.
  Se årsberetning 2020 nederst på siden
 10. Behandle forslag og saker.
  Ingen innkomne forslag
 11. Fastsette medlemskontingent og gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
  Styret foreslår: ingen endringer, (kontingent opprettholdes på 400,- for 2022 og styret har fortsatt fullmakt til å fastsette treningsavgifter).
 12. Vedta idrettslagets budsjett.
  Se årsberetning 2020 nederst på siden for styrets budsjettforslag
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
  Ingen endringsforslag til behandling.
 14. Foreta følgende valg:
  a) Styre med leder, nestleder, 7 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
  Valgkomitéens innstilling

  b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem(mer).
  Valgkomitéens innstilling
  Styret foreslår: Styret gis fullmakt til å supplere kontrollutvalget med varamedlem.

  c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  Styret foreslår: Styret gis fullmakt til å velge disse representantene.

  d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
  Styret innstiller Per Wilhelm Johnsen som leder og Lasse Lønnebotn og Claudia Gjerding som medlemmer i valgkomiteen samt at styret gis fullmakt til å supplere valgkomiteen med varamedlem.

  e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.
  Styret foreslår: Styret gis fullmakt til å utnevne bandyutvalg

  For punkt 14 a) til e) gjelder:
  Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.
 15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.
  Styret innstiller på fortsatt samarbeide med Nitschke AS

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt inn til styret senest to uker før årsmøtet, jf Lov for Frigg Oslo FK § 14 annet ledd. Forslag sendes skriftlig til post@frigg.no.

Fullstendig saksliste og underlagsdokumenter vil være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet, jf Lov for Frigg Oslo FK § 14 annet ledd, på denne siden. Det inkluderer:

Frigg OFK årsberetning 2020 (inkludert følgende dokumenter:)
 1. Styrets beretning 2020
 2. Regnskap 2020
 3. Noter til regnskap
 4. Revisorberetning
 5. Budsjett 2021
 6. Kontrollutvalgets beretning

Andre dokumenter til årsmøtet:

Valgkomiteens innstilling

Med hilsen fra
Styret i Frigg Oslo FK

post

Treningskamper Frigg MSA

Friggs herrer er i gang med sesongoppkjøring.
Vi spilte mot Ullern lørdag. og vant 2-1.
Så spiller vi onsdag (30/6) mot Lørenskog. Tørteberg 2 kl 18
Ready lørdag 3.juli kl 13.00 på Tørteberg 2
Lokomotiv Oslo lørdag 17.juli kl 13.00 på Tørteberg 2
Kåffa i NM lørdag 24/7 kl 13.00 på Tørteberg 2
Lørdag 31/7 har vi gardert oss. Enten spiller vi 2.runde i NM, ellers møter vi Pors. Kl 13 på Tørteberg 2.

post

Frigg Oslo FK søker fotballtrenere

Frigg Oslo FK er en stor breddeklubb som holder til på Majorstua, kun et par minutter fra Majorstuen T-bane. Vi har ca. 1000 aktive medlemmer, og med stadig økende aktivitet både på jente- og guttesiden er vi på utkikk etter flere engasjerte og lærevillige trenere.

Vi ønsker personer som er engasjerte og positive med en pedagogisk tilnærming til aktivitet, læring og spillerutvikling. Vi er opptatt av å ha gode og kvalifiserte trenere, som er flinke med barn og ungdom.

Ved å være trener i Frigg får du et godt arbeidsmiljø, større nettverk og gleden av å jobbe med barn og ungdom. Klubben oppfordrer til og tilbyr trenerutdanning til de som ønsker det, samt mulighet for veiledning internt av klubbens egne trenerveiledere.

Vi søker flere trenere til vår barne- og ungdomsavdeling. Vi kan tilby større og mindre stillinger, som er en fin deltidsjobb ved siden av studie eller annen jobb.

Arbeidstid vil avhenge av hvilke alderstrinn man jobber med
Akademi: 14:30-16:00
Øvrige lagstreninger: 16:00 og utover

Politiattest må fremvises.
Oppgi gjerne referanser i henvendelsen.

Hvis dette virker interessant, ta kontakt med klubbutvikler Endre Theimann for mer informasjon på epost: endre@frigg.no.

post

Friggs høstcuper praktisk informasjon

VIKTIGST – REGISTRER TILSTEDEVÆRELSE

 • Alle tilskuere skal registrere seg på følgende side: http://frigg.no/cup/
 • Alle spillere, lagledere, trenere skal registreres i CupManager (link sendt i egen epost)
 • Hold avstand fra hverandre (minst én kortpasning)
 • Plassering under turnering:

Praktisk gjennomføring for publikum og lag

Kampene vil være 1×22 minutter, med 8 minutter pause. 3 kamper på 1,5 time. Derfor er det viktig at alle møter presist.

 • Det vil ikke være kiosk på turneringen, ta med drikke (og ev mat).
 • Lagene møter ferdig skiftet (i grått felt på bildet) ved sin bane for første kamp.
 • Alle må ankomme anlegget presist 20 minutter før første kamp.
 • Alle må forlate anlegget med en gang etter siste kamp.
 • Det er ingen premier eller premieseremonier i 2020.
 • Ikke se på kamp om det ikke er nødvendig for spilleres tilstedeværelse. Maks 1 voksen pr spiller.
 • Hold avstand til alle andre.
 • Hvert lag skal fordele seg på hver sin banehalvdel. Spillere og lagledere på en side. Publikum på den andre.
 • Publikum skal holde seg ved sin bane i egen sone.
 • Publikum skal holde 1 meters avstand.
 • Før/etter kamp/trening: Ankom og forlat banen UTEN å komme i kontakt med lag som trener/spiller kamp på andre deler av anlegget.
 • Det er IKKE tillatt å forlate sitt område for å se på kamper/treninger på andre baner.

Parkering: Det er kun gateparkering, som regel god plass, men den er avgfitsbelagt (kommunale takster).

Kampoppsett er lagt ut på
https://friggcupgutterhsten.cups.nu/
https://friggjentecup.cups.nu/

post

OBOS miniliga praktisk informasjon

VIKTIGST – REGISTRER TILSTEDEVÆRELSE

Praktisk gjennomføring for publikum og lag

Kampene vil være 1×12 minutter, med 4 minutter pause. 3 kamper på 1 time. Derfor er det viktig at alle møter presist.

 • Det vil ikke være kiosk på turneringen, ta med drikke (og ev mat).
 • Lagene møter ferdig skiftet ved sin bane for første kamp.
 • Alle må ankomme anlegget presist 10 minutter før første kamp.
 • Alle må forlate anlegget med en gang etter siste kamp.
 • Det er ingen premier eller premieseremonier i OBOS miniliga.
 • Ikke se på kamp om det ikke er nødvendig for spilleres tilstedeværelse. Maks 1 voksen pr spiller.
 • Hold avstand til alle andre.
 • Publikum skal holde seg ved sin bane.
 • Publikum skal holde 1 meters avstand.
 • Før/etter kamp/trening: Ankom og forlat banen UTEN å komme i kontakt med lag som trener/spiller kamp på andre deler av anlegget.
 • Det er IKKE tillatt å forlate sitt område for å se på kamper/treninger på andre baner.

Parkering: Det er kun gateparkering, som regel god plass, men den er avgfitsbelagt (kommunale takster).

Kampoppsett er lagt ut på

post

Kampoppsett OBOS miniliga hos Frigg

Kampoppsett er lagt ut på https://obosminligaen-frigghost.cups.nu/2020/result/categories

Miniliga arrangeres som planlagt 5 september for årgangene 2013 og 2014

(Innen smittevernsregler og i følge NFFs koronahåndbok for arrangement).

Trygge rammer og gode treerbaner tilpasset våre aller yngste i fotballfamilien, med baner innkjøpt for dette formål av NFF Oslo i samarbeid med våre partnere. Banene lånes fritt ut til Frigg  for gjennomføring av arrangementet i klubbens regi denne helgen. 

Ytterligere informasjon om OBOS Miniligaen

Åpent for alle klubber og lag innen NFF Oslo i de to årsklassene. Les mer om hvordan du melder på ditt lag og frister for påmelding til OBOS Miniligaen hos Frigg – samt spillform, rammer og regler for rekrutteringskarusellen videre inn på våre hjemmesider for dette.

Påmelding gjøres av klubben i FIKS senest i løpet av 25.08.2020