Fotballforsikring og skader

Fremgangsmåten for å komme til behandling er:

Ved akutte skader som oppstår i forbindelse med treninger og kamper, skal man ta direkte kontakt med legevakt/sykehus. Da meldes skade inn i etterkant av skadetilfellet.

Andre skader som belastning og annet. Ring 915 03100 (OBS: Ved for eksempel skader som krever Fysioterapi, er det veldig viktig at skademelding sendes inn FØR det gjøres avtale med Fysioterapeut og at man følger instruksjonene fra forsikringsselskap/skadetelefon. Hvis ikke, får man ikke dekket utlegg.)

Alle spillere skal ha tilgang til fotballmedisinsk kompetanse via «Idrettens Skadetelefon», som er eid av Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball. Da får man kvalitetssikret et godt behandlingstilbud i nærmiljøet som dekkes av fotballforsikringen. Det er spillere/foresatt som selv må kontakte skadetelefon direkte. Det er en egenandel ved benyttelse av forsikringen.

Men det får du hjelp til direkte fra forsikringsselskap. Ring 915 03100 eller se på websidene under.

Meld skade via webskjema: https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/idrettsforsikring

http://fotballforsikring.no/

You may also like...