Klubbdrift og rutiner

Retningslinjer knyttet til materiell

Klubbens utstyrsleverandør er for tiden Nike og Torshov Sport. Annethvert år får klubbens spillere mellom 6 og 19 år et draktsett bestående av drakt, shorts og strømper. Utstyret er dekket gjennom treningsavgift og er spillerens eiendom og ansvar. Der det er behov for bortedrakter i henhold til krav i seniorfotballen vil dette være tilgjengelig. For …

Retningslinjer knyttet til materiell Les mer »

Informasjon om dommere

fotball Det er behov for flere dommere, og det er klubbenes ansvar å rekruttere dem. Kretsens oppgave er å gi dem utdanning gjennom kurs. Et av NFFs mål er å sikre norsk breddefotball et tilstrekkelig antall dommere ved å rekruttere flest mulig og beholde disse lengst mulig. Samtidig skal dommere med ambisjoner gis utviklingsmuligheter. Med …

Informasjon om dommere Les mer »

Oversikt over hvilke arrangementer klubben har

For informasjon om de enkelte arrangementer, følg linken i hovedmeny over! Fotballskole/bandyskole: Frigg arrangerer 4 fotballskoler i året: Frigg Tine Fotballskole arrangeres første og siste uke i fellesferien (uke 26 og uke 33) Frigg Akademiskole arrangeres i uke 32 Frigg Høstfotballskole arrangeres i høstferien (uke 40) Frigg Bandyskole arrangeres hver tirsdag fra og med begynnelsen …

Oversikt over hvilke arrangementer klubben har Les mer »

Bruk av klubbhus og anlegg

Klubben eier ingen baner, men samarbeider tett med Oslo Kommune/Oslo Idrettskrets/Oslo Fotballkrets/Oslo Bandykrets om bruken av Frogner Stadion, Marienlyst kunstgress, Marienlyst grus, Tørteberg Kunstgress og Tørteberg naturgress. Samlebetegnelsen for de to siste er Friggfeltet. Det er en målsetting at naturgressbanen skal rehabiliteres som en kunstgressbane. I tillegg har klubben som målsetning å kunne utvikle Marienlyst …

Bruk av klubbhus og anlegg Les mer »

Arbeidsgiveransvar og kontrakter

Styret har arbeidsgiveransvaret for ansatte. Ansvar for å følge opp daglig leder er delegert til styreleder. Daglig leder har oppfølgingsansvar for de øvrige ansatte.

Forsikring

Ved skade og behandling: Gå til Skader og forsikring Fotball Fotballforsikringen inkluderer fotballspillere i alle aldre. For spillere under 12 år er det et krav om at spillerne er registrert som medlem av en fotballgruppe / fotballklubb tilknyttet Norges Fotballforbund. Spillerne vil dermed også være dekket ved utøvelse av organisert aktivitet i øvrige idrettslag som …

Forsikring Les mer »

Kontingenter, avgifter, medlemskap

Klubben benytter Spond som er et elektronisk medlemssystem. Vi sender elektroniske betalingskrav til medlemmene gjennom Spond, noe som gir enklere oversikt over utsendelser og rimeligere innkreving av kontingenter. På klubbens hjemmeside ligger en oversikt over hva medlemskontingenten og treningsavgiften koster og når på året den sendes ut til medlemmene. Alle medlemmer har en egen sin …

Kontingenter, avgifter, medlemskap Les mer »

Politiattest

Styret er pliktig til å avkreve politiattest fra alle som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år. Klubben må ha klare rutiner for kontroll med politiattester for alle relevante verv. Det innebærer: Styret oppnevner en politiattestansvarlig. …

Politiattest Les mer »