Retningslinjer knyttet til materiell

Klubbens utstyrsleverandør er for tiden Nike og Torshov Sport. Annethvert år får klubbens spillere mellom 6 og 19 år et draktsett bestående av drakt, shorts og strømper. Utstyret er dekket gjennom treningsavgift og er spillerens eiendom og ansvar.

Der det er behov for bortedrakter i henhold til krav i seniorfotballen vil dette være tilgjengelig. For yngre lag er ikke bortedrakt tilgjengelig og det spilles med vester for å skille lag med samme farger.

Fotballutstyr

Senior herrer og U21 har eget utstyr som kun de disponerer og oppbevarer selv. Damelaget har også eget utstyr som de disponerer og oppbevarer selv.

Barne- og ungdomslagene har et felles utstyrsrom. Der finner man alt nødvending til trening og kamp. Der er det baller i alle størrelser, vester, kjegler i forskjellige former, stige og små mål. Utstyrsrommet har en kodeboks på utsiden som inneholder en nøkkel til rommet. Det er kun kullkoordinatorer som skal kunne koden og det er de som har ansvar for å låse opp og igjen. Spillere har ikke lov til å oppholde seg på utstyrsrommet. Det er kullkoordinator som har ansvaret for at utstyrsrommet er ryddig, og at alt utstyr man bruker på trening blir tatt med tilbake igjen.

Innkjøp av nytt utstyr skjer hovedsakelig to ganger i året. Den ene er ved 1.mars. Da kjøper man inn utstyr for kommende sesong. Den andre er 1.november, da kjøper man inn utstyrs som trengs om vinteren. Det er mulig å fylle på før fotballskolen i uke 33 da behovet for ekstra fotballer er stort. Vi har stort svinn på baller, derfor har vi en opptelling av ballen hver måned for å få bedre kontroll på hvor mange vi har i de ulike størrelsene, og eventuelt hvor mange vi har mistet i den perioden.

Bandyutstyr

Bandyutvalget styrer utstyrsrutiner for bandylagene i Frigg. For personlig utstyr har vi en side med tips og råd om bandyutstyr for barn.

Informasjon om dommere

fotball

Det er behov for flere dommere, og det er klubbenes ansvar å rekruttere dem. Kretsens oppgave er å gi dem utdanning gjennom kurs. Et av NFFs mål er å sikre norsk breddefotball et tilstrekkelig antall dommere ved å rekruttere flest mulig og beholde disse lengst mulig. Samtidig skal dommere med ambisjoner gis utviklingsmuligheter.

Med visse aldersbegrensninger kan alle som ønsker starte som klubb- eller rekrutteringsdommer. Som klubbdommer kan en dømme kamper i egen klubb, mens en som rekrutteringsdommer settes opp som dommer i kamper i kretsen.

Det kan være fornuftig å arrangere årlig klubbdommerkurs i klubben.

Å være dommer kan være en ensom jobb. Det er derfor viktig å skape et godt dommermiljø hvor dommerne føler seg viktige og som en naturlig del av klubbmiljøet. Gi dem utstyr og oppfølging. Det er lurt å dresse opp de nye dommerne med en enkel utstyrspakke.

Oppfølging og veiledning på feltet vil være viktig for at dommere skal føle større trygghet, samtidig som de far økt sin kompetanse. For rekrutteringsdommere vil kretsene organisere veiledningen, mens det for klubbdommere er klubbens oppgave.

Samlinger med dommerrelaterte tema er med på a skape et dommermiljø. Det kan også være verdifull læring for spillere og trenere.

Dommerkontakten er en rolle i klubben som er viktig for a legge til rette for dommerne i klubben.


Det er flere fordeler med a etablere et stort og godt dommermiljø i klubben.

 • Femmer- og sjuerkampene dømmes av skolerte dommere
 • Dommerne vil skolere lagene på regelsiden
 • Oppgaven med am ed å skaffe dommere til kampene blir lettere
 • Lagledere og trenere trenger ikke å dømme, og kan konsentrere seg om å lede l aget sittLagledere og trenere trenger ikke å dømme, og kan konsentrere seg om å lede laget sitt
 • Turneringer som klubben arrangerer, dømmes av skolerte og gode dommere i dommerdrakter
 • Klubben kan slippe unna gebyrer for manglende antall dommere

Oversikt over klubbens dommere finnes på https://www.fotball.no/fotballdata/klubb/personer/?p=d&fiksId=173&a=#personer

bandy

 • Klubbdommerkurs gjennomføres årlig
 • Klubbdommere motiveres til videreutdanning som dommere
 • Målet er til enhver tid å ha 1 forbundsdommer bandy i klubben

Oversikt over klubbens bandydommere finnes på; www.Frigg.no/bandy

Oversikt over hvilke arrangementer klubben har

For informasjon om de enkelte arrangementer, følg linken i hovedmeny over!

Fotballskole/bandyskole:

Frigg arrangerer 4 fotballskoler i året:

 • Frigg Tine Fotballskole arrangeres første og siste uke i fellesferien (uke 26 og uke 33)
 • Frigg Akademiskole arrangeres i uke 32
 • Frigg Høstfotballskole arrangeres i høstferien (uke 40)
 • Frigg Bandyskole arrangeres hver tirsdag fra og med begynnelsen av november og frem til sesongslutt

Cuper/turneringer:

 • Frigg Vårcup arrangeres over en helg i starten av mai
 • Frigg 3er-cup arrangeres som en del av Frigg Vår- og Høst-cup. I tillegg arrangerer klubben egen 3er-serie som en del av OBOS miniliga
 • Frigg Høstcup jenter arrangeres over en helg i oktober
 • Frigg Høstcup gutter arrangeres over en helg i oktober
 • Frigg 9er-cup arrangeres siste helg i oktober.
 • Frigg Bandycup avholdes i starten av desember.

Bruk av klubbhus og anlegg

Klubben eier ingen baner, men samarbeider tett med Oslo Kommune/Oslo Idrettskrets/Oslo Fotballkrets/Oslo Bandykrets om bruken av Frogner Stadion, Marienlyst kunstgress, Marienlyst grus, Tørteberg Kunstgress og Tørteberg naturgress. Samlebetegnelsen for de to siste er Friggfeltet. Det er en målsetting at naturgressbanen skal rehabiliteres som en kunstgressbane. I tillegg har klubben som målsetning å kunne utvikle Marienlyst grus til en kunstgressbane. Klubben savner gode innendørs fotballmuligheter om vinteren. Skolegymsaler brukes av de yngre årganger.

Frigg Oslo FK har som mål å

 • Opprettholde gode spilleforhold på alle baner
 • Ha gode treningsfasiliteter til alle lagene

Klubbhuset og garderobene i Gydas Vei 14 skal være et sted hvor klubbmiljøet i Frigg skal skapes og utvikles. Klubbhus og garderober er forbeholdt trenere og spillere og er åpent i ukedagene på dagtid og under aktivitet på banen. Medlemmer i Frigg og ulike grupperinger i klubben har mulighet til å booke storsalen på klubbhuset på klubbens hjemmesider: http://cms.frigg.no/?page_id=718

Alle lagene som benytter seg av garderobeanlegget har et ansvar for å vedlikeholde lokalene. Det settes opp vaske- og ryddeplan for garderober og utstyrsrom før sesongstart. Utstyret på utstyrsrommet er felles for klubbens medlemmer. Det er kun kullkoordinatorer som har tilgang på utstyrsrommet og spillere skal ikke inn i utstyrsrommet. Utstyr skal kun lånes ut ved avtale med klubbens administrasjon.

Seniorlagene har eget utstyr de oppbevarer og benytter seg av.

Bandy lokaliseres vinterstid hovedsakelig på Frogner Stadion.

Arbeidsgiveransvar og kontrakter

Styret har arbeidsgiveransvaret for ansatte. Ansvar for å følge opp daglig leder er delegert til styreleder. Daglig leder har oppfølgingsansvar for de øvrige ansatte.

Forsikring

Ved skade og behandling: Gå til Skader og forsikring

Fotball

Fotballforsikringen inkluderer fotballspillere i alle aldre.

For spillere under 12 år er det et krav om at spillerne er registrert som medlem av en fotballgruppe / fotballklubb tilknyttet Norges Fotballforbund. Spillerne vil dermed også være dekket ved utøvelse av organisert aktivitet i øvrige idrettslag som er medlem av Norges Idrettsforbund.

Dette betyr at alle fotballspillere, uavhengig av alder og nivå, har samme dekning under grunnforsikringen.

Spillere som har fylt 12 år må være registrert i FIKS som aktive med lagsforsikring inneværende sesong for a være dekket av forsikringsordningen. Friggs administrasjon registrerer alle spillere som er i sitt 12. leveår i FIKS.

Ved skade skal spiller eller foresatte selv ta direkte kontakt med forsikringsselskap via web eller skadetelefonen. Detaljer om praktisk fremgangsmåte og forutsetninger for fotballforsikring finnes på http://www.fotball.no/nff/fotballforsikring

Bandy

Forsikring for utøver i Bandyavdelingen opp til 12 år: Disse er dekket av idrettens barneforsikring. Forutsetning er betalt medlemskontingent i Frigg Oslo FK for de årganger som dette kreves, og ellers registrert i klubbens medlemsregister.

Forsikring for utøver i Bandyavdelingen over 12 år: Spilleberettigelse og lisens (tillatelse til å delta på trening og kamper) krever følgende:

Lagledere i bandyavdelingen for lag eldre enn 12 år har ansvar for at alle spillere har løst lisens, praktisk gjøres dette i samarbeid med daglig leder før sesongsstart.

Klubbforsikring

Klubben er forsikret i If forsikring:

SP406836.7.2 Inventar og utstyr

SP711731.5.1 Ansvar If klubbforsikring

 • Bedriftsansvar
 • Produktansvar
 • Kriminalitetsforsikring
 • Styreansvar

SP711731.5.1 Person If klubbforsikring Alle medlemmer

 • Kollektiv ulykke Standard

SP406836.7.2  Person If klubbforsikring Ansatte

 • Yrkesskade
 • Reise til og fra arbeid

Kontingenter, avgifter, medlemskap

Klubben benytter Spond som er et elektronisk medlemssystem. Vi sender elektroniske betalingskrav til medlemmene gjennom Spond, noe som gir enklere oversikt over utsendelser og rimeligere innkreving av kontingenter.

På klubbens hjemmeside ligger en oversikt over hva medlemskontingenten og treningsavgiften koster og når på året den sendes ut til medlemmene.

Alle medlemmer har en egen sin personlige idrettsside på Min Idrett http://minidrett.nif.no/  Denne må hvert enkelt medlem aktivere før den kan brukes. Her kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatt melde deg på arrangementer og kurs, samt endre dine personopplysninger.

a. Medlemskontingent

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales ved påmelding for hvert år. Kontingenten skal betales for hvert enkelt medlem. Klubben har kun én type medlemskontingent. Alle skal registreres med navn, fødselsdato, adresse og e-post, da revisor skal kontrollere medlemslister mot regnskap.

b. Øvrige avgifter

Treningsavgiftene fastsettes av styret og gruppene (fotball og bandy) på bakgrunn av faktiske kostnader med aktiviteter. Oversikt finnes på klubbens hjemmeside.

Andre avgifter kan – som egenandeler i forbindelse med deltakelse på fotballskole, cuper, kurs, ekstra treningsaktiviteter gjennom akademiet, bandyaktiviteter og annet – bestemmes og sendes ut for hvert enkelt arrangement. Slike avgifter trenger ikke årsmøtevedtak.

Politiattest

Styret er pliktig til å avkreve politiattest fra alle som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år.

Klubben må ha klare rutiner for kontroll med politiattester for alle relevante verv.

Det innebærer:

 • Styret oppnevner en politiattestansvarlig.
 • Rutiner for kontroll med politiattester er implementert.
 • Status på at samtlige relevante verv i klubben har levert attest.

Klubben skal bekrefte at alle med relevante verv har levert gyldig politiattest

Ansvarlige for politiattest

Stilling og navnEventuelt område
Nestleder Cecilie MoeHele klubben (styrets ansvarlige)
Daglig leder Nils Henrik SolumHele klubben
Klubbutvikler Hanne NebyHele klubben
Bandyutvalgsmedlem Bandy

Link: Informasjon om politiattestordningen www.idrett.no/politiattest

 1. Politattestansvarlige skal registreres i FIKS og Sportsadmin
 2. De har da ansvar for at alle som faller inn under ordningen viser politiattest og at levert attest blir registrert.
 3. Det er derfor opprettet et personalregister med oversikt over alle aktive ansatte/frivillige som faller inn under ordningen. Denne listen oppbevares og oppdateres på klubbens Sharepointserver
 4. Fremgangsmåte er følgende: Alle nye som kommer inn i klubben får tilsendt en epost med;
  1. Vedlegg til opplasting
  2. Beskrivelse av fremgangsmåte