Category: Klubbdrift og rutiner

Retningslinjer knyttet til materiell

Retningslinjer knyttet til materiell

Klubbens utstyrsleverandør er for tiden Nike og Torshov Sport. Annethvert år får klubbens spillere mellom 6 og 19 år et draktsett bestående av drakt, shorts og strømper. Utstyret er dekket gjennom treningsavgift og er...

Informasjon om dommere

Informasjon om dommere

fotball Det er behov for flere dommere, og det er klubbenes ansvar å rekruttere dem. Kretsens oppgave er å gi dem utdanning gjennom kurs. Et av NFFs mål er å sikre norsk breddefotball et...

Bruk av klubbhus og anlegg

Bruk av klubbhus og anlegg

Klubben eier ingen baner, men samarbeider tett med Oslo Kommune/Oslo Idrettskrets/Oslo Fotballkrets/Oslo Bandykrets om bruken av Frogner Stadion, Marienlyst kunstgress, Marienlyst grus, Tørteberg Kunstgress og Tørteberg naturgress. Samlebetegnelsen for de to siste er Friggfeltet....

Generelt om forsikring

Generelt om forsikring

Ved skade og behandling: Gå til Skader og forsikring Fotball Fotballforsikringen inkluderer fotballspillere i alle aldre. For spillere under 12 år er det et krav om at spillerne er registrert som medlem av en...

Kontingenter, avgifter, medlemskap

Kontingenter, avgifter, medlemskap

Klubben benytter Spond som er et elektronisk medlemssystem. Vi sender elektroniske betalingskrav til medlemmene gjennom Spond, noe som gir enklere oversikt over utsendelser og rimeligere innkreving av kontingenter. På klubbens hjemmeside ligger en oversikt...

Politiattest

Politiattest

Styret er pliktig til å avkreve politiattest fra alle som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under...